Museum en shop

Het museum

Het is al langer dan vandaag geweten dat het Stoomcentrum het grootste aantal stoomlocs in Vlaanderen in hun bezit heeft.

Locomotieven

Buiten vind je de afgestelde OL49
Binnen in de museumloods heb je de Poolse TKh5387, de stoomloc in bedrijf, dieper in de loods staat de kleine Yvonne en de afgestelde Bébert, nog verder in de werkplaats de Avonside “Fred”, die in 2009 na 7 jaar restauratie opnieuw in dienst werd gesteld en de Belgische drie-asser.

Maar daarnaast heeft het Stoomcentrum nog andere stoommachines die meer dan de moeite waard zijn.

Stoommachines

Centraal staat de groen-rode fabrieksstoommachine Van Den Kerckhove uit 1921.  Deze 130-pk sterke machine dreef met zijn rad bij de weverijen Van Themssche in St.-Amandsberg bij Gent al de weefgetouwen aan.  De machine staat omringd door allerlei kleine spoorwegtoebehoren.

Daarachter staat tussen enkele kleinere modellen en machines (waaronder de Mumford scheepsstoommotor met bordeaux voet) een stoombrandweerspuit. Deze brandweerspuit werd in 1910 door de Luikse firma Béduwé gebouwd voor het korps van Gullegem in West-Vlaanderen. Na slechts 7 minuten stoken kon de spuit al gebruikt worden, het paardengespan vertraagde de interventie echter wel.

Het leger en het spoorwezen zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest.  Daarom rees de idee een fototentoonstelling rond dit thema op touw te zetten. Het betreft een Moës semi-diesellocomotief voor smalspoor.  Ze dateert uit de twintiger jaren en behoort tot de allereerste generatie diesellocomotieven.  Een privé-persoon tikte haar in 1998 op de kop in een fabriek na liefst 32 jaar stilstand. Dit locje stelt het na een intense restauratie goed en wordt op festivals in dienst gesteld.

Tot slot is er de Merlin & Cie landbouwmachine met koperen ketelbeplating. De Merlin werd in 1923 gebouwd en dreef via platte riemen de dorsmachine aan.

Werkplaats

Achterin de loods bevindt zich de eigenlijke werkplaats. Momenteel staat stoomloc Fred er ter restauratie. Die werkzaamheden zijn momenteel in volle gang en eind november zal Fred de sinterklaastreinen 2008 rijden.

In 2005 werd de museumwerkplaats volledig gebetonneerd en van een inspectieput voorzien. dit in het kader van Europese subsidieplan 5B.
Een tweede loods kwam er in 2008. Daarin wordt nu 300 meter spoor gelegd. Alle diesels alsook alle rijtuigen zullen hierdoor onderdak vinden. Er komt ook extra museumruimte.