Fund raising

Wat is fundraising?

Sinds 2003 heeft het Stoomcentrum een rekening geopend waarop giften kunnen gestort worden. De rekening wordt beheerd door HERITA, de landelijke erfgoedorganisatie, die erkend is door de FOD Financiën voor het aanvaarden van giften en de overeenstemmende attesten uitschrijft. De giften zijn immers fiscaal aftrekbaar, waardoor je 45% van de gift recupereer  je via de belastingsaangifte . Het doel hiervan is om met zoveel mogelijk mensen maandelijks een klein bedrag te storten,  zodat we op termijn een mooi bedrag hebben om te kunnen investeren. Zo doen we al  jaren aan fundraising in het Stoomcentrum. Al deze kleine bijdragen hebben al heel wat middelen opgeleverd om de spoorlijn en het rollend materieel te onderhouden.

Waarvoor dient de fundraising?

Begin de jaren 2000 werd onze spoorlijn gesloten omwille van de slechte staat van de infrastructuur. Na vele jaren noeste arbeid en enkele projecten kon de hele lijn enkele jaren later heropend worden. Een spoorlijn onderhouden is zeer kostelijk en vraagt een grote financiële inspanning dat het Stoomcentrum alleen niet kan dragen. Deze gelden blijven noodzakelijk voor de aankoop van materialen om de lijn verder te onderhouden.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Bij de opstart van dit project stelden we voor dat alle deelnemers maandelijks een bedrag van 25 EUR (of meer) stortten op de fiscaal aftrekbare rekening. Anderen deden jaarlijks een storing van 300 EUR (of meer).

Oproep

Nog steeds zijn we op zoek naar particulieren of bedrijven die hieraan willen deelnemen. De kosten van het onderhoud van onze spoorlijn zijn zeer hoog. We hebben jullie hulp nodig!!

Wie hieraan wil meedoen kan een maandelijkse storting doen van 25 EUR (of meer) op rekening BE70 7450 0823 0925 van Herita met vermelding ‘renovatie spoorlijn 58M’. Dit kan gemakelijk door een vaste opdracht bij de bankinstelling.

Schermafbeelding 2015-02-25 om 10.24.19