B734.10

In de jaren vijftig trachtte de NMBS de exploitatie rationeler te laten verlopen. Veel spoorlijnen sneuvelden in de afschaffingsgolf die daarop volgde. Ze werden al dan niet door busdiensten vervangen. Voor de overblijvende regionale lijnen werden de door een locomotief gesleepte treinen vaak vervangen door goedkopere motorwagens type MW 46.

In de piekuren was de capaciteit van de dieselmotorwagens echter onvoldoende. Het koppelen van motorwagens was een oplossing. Men kwam daarnaast tot het besluit dat een motorrijtuig tevens een lichte last kon slepen. De CW Mechelen bouwde dan ook een licht rijtuigtype dat nog net voldoende sterkte bood om veilig te zijn. De serie B732 heeft twee assen, de serie B734 twee draaistellen. Van de laatste serie werden 30 exemplaren gebouwd. Door het afschaffen van diverse lijnen werden 20 wagens snel overbodig en omgebouwd om in normale gesleepte treinen dienst te doen (inbouw batterijen en stoomverwarming), deze wagons kennen we als de R-rijtuigen. 10 rijtuigjes bleven in de serie B734.01-10 en deden hun gehele leven dienst achter de motorrijtuigen 42-43-44-45.

De B734.10 startte zijn dienst in 1956 te Kortrijk en werd daar aan MW 604 gekoppeld. Op 3 juni 1984, bij het opstarten van het IC-IR-plan, werden deze rijtuigen minder en minder gebruikt. De NMBS verdeelde ze toen tussen WTD Kortrijk (734.01 tot 05), WDT Merelbeke (734.08 en 09) en Bertrix (734.06, 07 en 10). De B734.10 bleef dus in Bertrix tot de afstelling einde dienst. Hij werd eind 2000 door twee leden van het Stoomcentrum Maldegem, aangekocht en in een normale goederentrein naar Eeklo getransporteerd. Met eigen SCM-middelen bereikte dit rijtuig zijn eindbestemming: Maldegem.
Dit rijtuig onderging na aankoop een kastrevisie, en wordt tijdens drukke dagen in combinatie met de MW 4403 gebruikt.