GDPR

Doel: Meer transparantie over de verwerking van je persoonsgegevens binnen Stoomcentrum Maldegem vzw, opgelegd door de regels GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands, AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming).

Beste medewerker-vrijwilliger, klant of leverancier,

De bescherming van je privacy vinden we bij Stoomcentrum Maldegem vzw heel belangrijk. Wat gebeurt er met je persoonsgegevens? Daarover willen we je transparant informeren én controle geven. Alle details hierover vind je terug in onze databelofte ook Privacybeleid genoemd.

Jij, Stoomcentrum Maldegem vzw en GDPR: samen waken we over je privacy.

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Vanaf die datum is ook ons privacybeleid helemaal in lijn met GDPR. We leggen je graag uit wat dit voor jou betekent.

Wat is er nieuw voor jou als Stoomcentrum Maldegem vzw-lid, klant of leverancier?

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat je jouw persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kan blijven toevertrouwen. Zo bevestigen we de principes van ons huidig privacybeleid en jouw rechten in deze materie, hieronder beschreven.

Met GDPR/AVG krijg je voortaan dus nog méér controle over je persoonsgegevens. Onder meer via deze nieuwigheden:

  1. een verbeterde transparantie
  2. een extra uitschrijfoptie voor het gebruik van profilering voor directe marketing (gepersonaliseerde reclame) alsook de uitschrijfoptie voor nieuwsbrieven en andere publicaties van en door Stoomcentrum Maldegem vzw gepubliceerd
  3. de bijzondere bescherming van minderjarigen
  4. de uitbreiding van je privacyrechten (o.a. recht om vergeten te worden, overdracht e.a.)

1. Transparantie

We verduidelijken dat ons privacybeleid alleen geldt voor de persoonsgegevens van onze leden, klanten en/of leveranciers die wij, als verantwoordelijke, verwerken wanneer je ofwel als vrijwilliger aangesloten bent, of producten levert, of van onze diensten gebruikt maakt.

Onze verwerkingsactiviteiten (en onze privacy-instellingen) blijven ongewijzigd. Naar aanleiding van GDPR geven we je via duidelijke definities en voorbeelden nog méér inzage. Wat doen we precies met je gegevens? Waarom? Voor hoe lang? Met wie delen we je gegevens? En van wie verkrijgen we ze?

2. Uitschrijfoptie profilering

Vanaf 25 mei voorziet de wet een specifieke opt-out voor het gebruik van je commerciële profiel voor marketingdoeleinden.  Het Stoomcentrum Maldegem vzw echter gebruikt geen enkele opgeslagen informatie noch voor profilering noch voor marketingdoeleinden, vroeger niet, en in de toekomst niet.

Je kan je evenwel uit laten schrijven voor de niet-commerciële nieuwsbrief en andere Stoomcentrum-gerelateerde publicaties.

3. Minderjarigen

Stoomcentrum Maldegem vzw voert een strikt beleid voor de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen. Als wij (behoren te) weten dat iemand jonger dan 16 jaar is (bijvoorbeeld door de aanmaak van een persoonlijke login), worden persoonsgegevens zonder uitzondering verwerkt volgens onze restrictieve level 3-niveau: “gerichte info”. Dit kan niet aangepast worden tot de jongere 16 jaar wordt. Vanaf deze leeftijd wordt de medewerker als volwaardig lid beschouwd en naar level 1 geplaatst, waarbij steeds nog met toestemming van de ouders.

4. Privacyrechten

Naar aanleiding van GDPR kan je ons (bovenop de privacyrechten die al voorzien zijn in ons huidige privacybeleid) ook vragen om de persoonsgegevens die je ons rechtstreeks hebt gegeven in een eenvoudig leesbaar formaat te ontvangen én door te geven aan derden.

 

Wil je jouw privacyrechten uitoefenen? Dat kan voortaan eenvoudiger.

Vanaf 25 mei kan je daarvoor een aanvraag indienen via privacy@stoomcentrum.be

Met vragen kan je steeds terecht in Stoomcentrum Maldegem vzw, Stationsplein 8 9990 Maldegem. Spreek daarvoor je privacy-verantwoordelijken aan.