Wie staat in voor de veiligheid en het onderhoud van de spoorlijn en het rollend materieel?

De spoorlijn zelf wordt jaarlijks door Infrabel gekeurd. Het Stoomcentrum dient dan alle opmerkingen weg te werken door eigen onderhoudswerken. Het rollend materieel wordt door onze op dat terrein deskundige vrijwilligers gekeurd, tenzij er homologatie voor het gehele Belgische net vereist is. Dan wordt verplicht een officiële keurder van Infrabel uitgenodigd. De stoommachines zelf worden door AIB-Vinçotte gekeurd.

Posted in: Veiligheid, milieu en diversen