Moet ik lidgeld betalen?

Ja. Het lidgeld bedraagt vanaf 2011 €50 (€25 voor een 2e lid onder hetzelfde dak). Studenten tot 26 jaar betalen op vertoon van geldige studentenkaart € 40. U ondertekent tevens de “Vrijwilligersnota”.

Posted in: Vrijwilligers en fund raising