Kan ik vrijwilliger-medewerker worden?

Jawel. Je kan je online aanmelden via “Vrijwilligers“. Na evaluatie van de aanvraag en eventueel een gesprek met een bestuurslid kan groen licht worden gegeven.
Het bestuur kan statutair beschermd een lidmaatschap weigeren of ongedaan maken als die daar gegronde redenen voor heeft.

Posted in: Vrijwilligers en fund raising