Heeft het Stoomcentrum vzw een VLAREM-vergunning?

Ja. Het Stoomcentrum heeft alle nodige vergunningen en is helemaal conform de milieuwet.

Posted in: Veiligheid, milieu en diversen