Ben ik verzekerd tegen ongevallen ter plaatse, maar ook in het verkeer van en naar het Stoomcentrum vzw?

Ja, u bent verzekerd voor het traject op de weg van en naar huis via de kortste weg en op het spoorwegterrein zelf als het lidgeld werd betaald en de vrijwillgersnota werd ondertekend. Bij ongeval dient u onverwijld de voorzitter of de secretaris-beheerder te verwittigen.

Posted in: Vrijwilligers en fund raising